Ze wszystkich nauk medycyna
jest najszlachetniejsza.

Hipokrates